ИЗВЪНКЛАСНА СТАЯ „НОВИТЕ ДЕЦА“ Е ИНИЦИАТИВА НА

И ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ОРГАНИЗИРА ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА (7 – 11 г.) И РОДИТЕЛИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УМЕНИЯТА НА 21 ВЕК.


Знанията и уменията, които децата получават в училище със сигурност са полезни, но не са достатъчни за времето, в което живеем и все по-динамичните промени, които наблюдаваме в световен план. Децата, а и възрастните днес имат нужда от развиване на умения, които ще им помогнат да са адаптивни, креативни, да мислят самостоятелно,  да комуникират добре, да работят в екип, да са проактивни и да намират решения в непредвидими ситуации, каквито несъмнено ги очакват в близкото бъдеще, а и още днес.

Ако родителите искат децата им да са наистина подготвени за бъдещето, не е достатъчно да разчитат само на образователната система, а е препоръчително сами да предприемат действия и да потърсят подходящи допълнителни извънкласни занимания и да вземат активно участие заедно с децата.

Уменията на 21 век, които сме заложили в нашата програма са: емпатия и ненасилствена комуникация,емоционална интелигентност, житейски умения, добродетели; креативност; четене с разбиране и дискусии в група; подвижни и развиващи игри, здраве и самоотбрана др.

Могат да се посещават отделни занятия или всички обучения, като при посещение на два или повече модула, можете да се възползвате от преференциални условия. Занятията са съобразени с учебната програма на стандартните училища. Провеждат се в удобно и просторно помещение. Заниманията се водят от специалисти в съответните области чрез интерактивен и игрови подход.


ПАРТНЬОРИ

             


ЧАСТ ОТ ИНИЦИАТИВАТА