Камелия Данкова


УЧИТЕЛ ПО ДОБРОДЕТЕЛИ
МУЗИКАЛЕН ПЕДАГОГ, КОМПОЗИТОР

МОДУЛ ДОБРОДЕТЕЛИ


Камелия Данкова е завършила успешно едногодишен курс за обучители по добродетели във ФРУД. Водила е курс по добродетели в 138 ДГ „Приятели“.

Автор е на част от музиката и текстовете на песните към уроците по добродетели, съавтор на книгата „Добродетели – 35 детски песни с ноти“. Организира и подготвя деца за записите на албума с детски песни Добродетели.

Дългогодишен музикален педагог, композитор, художествен ръководител на Вокално студио „Амиго“ към ч-ще „Просвета – 1928“ и на ДВГ „Маджента“ към „Войс Академи“.

Интересът свързан със себепознанието и умението да обичаме себе си я провокира да завърши магистърска програма “Артистично-психо социални практики“ към НБУ.

Убедена е, че само човек, който познава и приема себе си може да бъде полезен на децата. Затова не спира в стремежа си за израстване – обучителни програми по Ненасилствена комуникация, добродетели, редица семинари в системата Шулверк на Карл Орф, музикотерапия, “Готини родители“, духовни школи и др.

Вярва в потенциала и силата на децата и в отговорността на родители и учители за пълноценно му осъществяване.


За въпроси и информация:
Камелия Данкова – тел.: 0898 537 804