Лидия Кулекова


ФОТОГРАФ
explorARTist

МОДУЛ КРЕАТИВНОСТАз съм творец, който изразява вътрешния си свят с различни художествени средства – снимам, рисувам, пишa, моделирам, танцувам, пея, играя. Обичам да наблюдавам, да преживявам, да изследвам и да споделям – накратко се наричам explorARTist.

За мен изкуството е движение в естествен ход – не е права линия от точка до точка, а криволичи, повдига се и спада, спира и се връща, скача – като детето, и като ритъма на сърцето. А този ход успявам да го установя като го овеществя – така творческите ми произведения се явяват крайъгълните камъни по пътя в живота ми.

Експресивната арт-терапия ми откри възможността да извеждам скрити в подсъзнанието ми емоции и да ги превръщам в образи, да ги разпознавам. Помага ми да откривам смисъл. Свързва ме с ресурсите ми и ме подкрепя да се придвижвам в даден процес. Творческият подход ми помага да си задавам правилни въпроси, за да изкристализират отговорите вътре в мен. Когато творя, аз се трансформирам.Благодарение на това художествените творби, които създавам, се превръщат в свързващ елемент между вътрешния ми свят и реалния живот, в символ. Аз съм инструмент за творчество.

088 785 6340

Explore ART Express