КОМУНИКАЦИЯ


ЕМПАТИЯ И НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ


Общуването заема голяма част от живота на децата. В ранна възраст с лекота и без задръжки те изразяват емоционалното си състояние и за околните е много лесно да отгатнат дали детето е тъжно или радостно, доволно или притеснено. С порастването и спектърът от емоции се разширява. Понякога както детето, така и околните са объркани и не разбират какво се случва в емоционалния му свят.

Умението за разпознаване на емоциите и тяхното назоваване се счита за емоционална грамотност, а когато знаем как да ги зачитаме, управляваме и изразяваме по ясен и щадящ начин – за емоционална интелигентност.

В последните години много се говори за това, че емоционалната интелигентност е едно от ключовите умения, които определят успеха и удовлетвореността както в личния, така и в професионалния живот на човека.

За децата е много ценно ако развият тези умения, защото това би ги подкрепило да общуват пълноценно и с лекота, както с връстниците си, така и с възрастните. Би им дало повече яснота и разбиране за това какво се случва с тях самите и с околните. Би им помогнало по-лесно да преминават през трудните периоди на детството.

За да подкрепим децата в процеса на развиване на тяхната емоционална грамотност и интелигентност, ние съдадохме програмата: Моят свят? Аз и другите?

 

Целта на заниманията e да подкрепят децата:

 • Да разпознават и назовават своите емоции и тези на другите;
 • Да откриват нуждите, които провокират емоциите им и да ги свързват;
 • Да разграничават желания от нужди;
 • Да се справят с трудните емоции;
 • Да разпознават зад поведението на другите техните нужди;
 • Да се изразяват чрез назоваване на това как се чувстват и от какво се нуждаят;
 • Да се опитват да разрешават конфликтите с другите деца, като търсят решения които задоволяват както техните нужди, така и нуждите на другия;
 • Да изразяват спокойно трудни за тях ситуации и да търсят подкрепа от другите, за да се справят с тях.

 

Подходи и методи, които ще се използват в програмата:

 • Ненасилствена комуникация

Ненасилствената комуникация разглежда емоциите като плод на нашите задоволени или незадоволени потребности и предполага ние да се изразваме и да изслушваме другите през емоции и потребности. Това ни помага да сме по-свързани със себе си и по-лесно да комуникираме с другите.

 • Емпатия

Слушайки с емпатия децата, ние успяваме да видим зад думите и действията им техните емоции и потребности. Това дава усещане на децата, че са чути и разбрани. Подкрепя ги да разберат по-добре себе си. А на нас ни дава по-голяма яснота какво се случва с тях.

 • Игри

През играта децата много лесно се впечатляват и оптпускат, пресъздават ситуации и се справят с темите, които са важни за тях. Също така игрите са приятни и близки до децата и им носят радост и позитивни преживявания, което е много важно в процеса на учене.

 • Творчески дейсноти

През творчество децата могат лесно да се изразят и да преживяват свободата да експериментират. Заедно с това имат възможност да изработят свои материали, с които да работят и след края на курса и да се подсещат за темите, които са разглеждани.

 • Четене на книжки

Книгите, които ще бъдат използвани, са съобразени с възрастта на децата и разглеждат теми, които са включени в курса. Чрез героите и историите в тях децата ще се свържат по-лесно с иначе абстрактни за тях понятия. През преживяванията на героите те могат да се свържат и със собствени ситуации и да ги видят по нов начин.

 

Програмата включва 10 занимания с продължителност 60 минути, които се случват веднъж седмично.

 

Водещ: Зорница Трифонова