ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ


ЛИЧНОСТНО РАЗВИTИЕ И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ


Емоционалната интелигентност става популярна концепция около 1995 година, когато Daniel Goleman публикува своята книга, в която обръща внимание на нейната важност и множество приложения в ежедневието. Ние сме емоционални същества, но често имаме трудности в разпознаването и управлението на емоциите по подходящ и конструктивен начин. Тези умения могат да бъдат развивани още в детството и да помогнат на детето да бъде емоционално зряло и да има успех в живота занапред.

По време на ателието за емоционална интелигентност за деца преминаваме през редица важни теми (модули) като в зависимост от възрастта и броя на децата предвиждаме индивидуална програма, която максимално да покрива техните нужди.

Целите са децата:

  • Да разпознават и управляват емоциите си.
  • Да имат идея за граници – собсвени и на другите и да могат да ги спазват асеривно.
  • Да развият умения за слушане и комуникация.
  • Да практикуват емапатия.
  • Да могат да се извиняват и да прощават.
  • Да развиват позитивни взаимоотношения и да се справят успешно с конфликтни ситуации.
  • Да имат позитивна самооценка и да познават силните си страни.

Обсъждаме и други важни теми, които споделяме по интерактивен и забавен начин, така че детето да учи, да развива своте умения и да преживява позитивни емоции.

Водещ: Яница Неделчева