ДОБРОДЕТЕЛИ


34 СВЕТСКИ УРОКА С МЕСТЕН КОРЕН ЗА ДЕЦА ОТ 6 ДО 11 ГОДИНИ


Защо?

Нашият живот се определя от решенията, които взимаме. Тези решения са базирани предимно на навици и ценности. Малка част от ценностите носят добър резултат дългосрочно. Това са добродетелите. На база добродетели взимате решения, които помагат дългосрочно да сме добре. Изучаването на добродетели от деца гради характер, които помага да се преодоляват трудностите по пътя на живота.

Видео за смисъла от това начинание – Как се програмира човешкото съзнание – навици, ценности, добродетели. 

Как протича един урок?

Във всеки урок се четат тематични приказки, пословици и стихотворения с български корен, действителни исторически случки, пеят се песни и се разсъждава по теза/цитат, свързани със съответната добродетел. В края на урока има забавни игри и занимания.
Например в урок по добродетел Честност четем приказката за Лъжливото овчарче от Езоп, пеем песен, свързана с казването на истината, и разсъждаваме по теза на Сервантес, свързана с честността. В края на урока децата рисуват.
Уроците са светски и са направени така, че хора от различни религии да могат да учат заедно и да откриват в собствената си религия корена на всяка една добродетел.

За какво? Цели. Резултати

След курса по добродетели детето ще може да: Взема по-осъзнати решения. Да разпознава недобродетелни/преходни/фалшиви/чужди ценности, несъзнателно копирани от него до седемгодишна възраст, и да ги замени с добродетели, с помощта на които ще е способно да взема самостоятелно решения, които да са добри за него, за другите около него и за цялото в дългосрочен план. Ясни критерии за взимане на решения. Формира характер, позволяващ му да премине през трудните моменти в живота гъвкаво. Превенция на трудностите за детето в пубертета и за неговите родители, по-добра адаптивност в среда на агресия, повърхностност, примитивност и невежество. Познава по-добре себе си и елемeнтите, от които е изградено (ум, тяло, емоции, психика). Да познава добродетелите, свързани с тях, и да ги използва съзнателно.


Програма:

29 урока

2 входящи урока за сетива и смисъл на добродетелите

 • Учим сетива, за да знаем :
  • как и откъде постъпва информацията в нас
  • защо е важно да развиваме сетивата си
  • начини за тяхното развитие и овладяване с цел:
  • да възприемат повече информация съзнателно
  • умът да си почива и да може да се концентрира по-лесно
 • Учим смисъл на добродетели, за да знаем:
  • кое ни помага да се погрижим за себе си по значим начин – за ума си, за тялото си, за емоциите си, за психиката си и за връзката си с цялото
  • как да стане вътре тихо, радостно, леко и уверено
  • кой е правилният избор

5 урока за добродетели, свързани с ума –  главна/основна добродетел Истина

5 урока за тялото – главна/основна добродетел Правилни действия

5 урока за емоциите – главна/основна добродетел Мир

6 урока за психиката – главна/основна добродетел Любов

5 урока за връзката с цялото – главна/основна добродетел Благост

1 обобщаващ урок

За кого? За деца от 6- до 11-годишна възраст и техните родители

Уроците са подходящи за деца от 6- до 11-годишна възраст, които могат да четат сами, макар и бавно. Родителите също са поканени да участват. Когато родителите и децата преживяват заедно уроците по добродетели, те се преоткриват и имат възможност многократно през песните, приказките и поговорките да се връщат към добродетелите в ежедневието си. Това е качествено оползотворено и едновременно с това приятно изживяно време. Заниманията са динамични и минават неусетно. Дългосрочно помагат много за усъвършенстване на комуникацията родител – дете.


http://www.frud.bg/dobrodeteli-v-uchilishte/