ОРГАНИЗАТОРИФондация „Новите деца“
е основана в началото на 2017 г. от Лили Дулева и Галина Гинчева.


Нашите цели са:

Развитие на образованието в посока проучване и създаване на нови педагогически модели за поведение и комуникация с деца. Адаптиране на образователната система към потенциала и потребностите на новите поколения.

Повишаване на здравната култура на родителите, педагозите и обществото като цяло по отношение на грижата за хармонично развитие на децата. Утвърждаване на семейните ценности.

Разпространяване на знания за потребностите на новите поколения, които не се вписват в познатите стереотипи и предлагане на възможности за адекватно възпитание и общуване с тях.


Дейностите на Фондацията
, чрез които ще постига целите си са:

Проучване, събиране и разпространяване на знания и информация в областта на образованието, възпитанието, здравето и грижата за новите поколения.

Поддържане на контакти със специалисти в областта на образованието, възпитанието, здравето и грижата за децата, които ще разпространяват знания за нови педагогически модели сред родители, учители, педагози, здравни работници и други, които се грижат, отглеждат, възпитават или лекуват деца.

Поемане на инициативи, организиране и участие в събития – фестивали, конференции, лекции, изложби, базари, изложения, работилници, творчески и други изяви, които разпространяват информация за успешни модели за възпитание на децата и укрепване на семейните ценности.

Партньорства с други организации, институции или личности и съвместна работа в полза на каузи и проекти в областта на образованието, възпитанието, здравето и грижата за новите поколения.

Набиране на средства в помощ на деца със здравословни проблеми или други каузи и проекти с грижа за децата.

Поддържане на интернет страница за популяризиране на идеи, проекти, събития, визуални и творчески материали, свои източници и партньори или места, свързани с проект/кауза.

Медийни изяви, които дават гласност на проблемите, свързани с грижата, възпитанието , образованието и здравеопазването на децата.


Лили Дулева

Съосновател, председател и член на управителния съвет
Дизайнер и фотограф, собственик на 


тел.: +359 893 315 806

e-mail: lilly@thenewkids.org


Галина Гинчева

Съосновател и член на управителния съвет

Енергиен терапевт

 

тел.: +359 888 892 395
e-mail: galia@thenewkids.org


 

www.thenewkids.org
e-mail: info@thenewkids.org