ЗАЩО?


Богата гама от области на обучение, провеждани в определен ритъм чрез модулна система.

Възможност да се посещават отделни модули или цялостно участие във всички обучения при преференциални условия и съобразно учебната програма на стандартните училища.

Интерактивен игрови подход и учене чрез преживяване.

Възможност за участие на родителите заедно с децата си за утвърждаване и реално прилагане на усвоените знания и умения в живота на семейството и допълнително сплотяване и заздравяване на отношенията между децата и родителите, както и за подобряване на семейната динамика.

Атрактивни цени, отстъпки при посещение на повече от един модул и предимство за участия в други събития на Фондация „Новите деца“ или от услугите на фото и дизайн студио „Hearts Garden”.

Обратна връзка от децата и родителите и създаване на постоянно развиващ се и усъвършенстващ се модел на обучение чрез личното участие на всички ученици в извънкласната стая.

Опитни и развиващи се, иновативни и забавни лектори във всяка област.

Провеждане на обученията в удобно и трансформиращо се спрямо нуждите на заниманията помещание, с удобна локация в непосредствена близост до метростанция „Люлин“, на няколко минути от центъра на София.